Olen Helsingissä asuva kulttuurituottaja ja Nia-ohjaaja

Nia on ollut tärkeä osa elämääni vuodesta 2006, jolloin löysin lajin pariin. Niassa ihastuin siihen, että sain liikkua omana itsenäni, kehoa kunnioittaen, musiikin innoittamana sekä siinä esiintyvään iloon ja leikkisyyteen. Nia on leikkikenttäni muuten aika vakavassa ja kiireisessä maailmassa. Tunteja olen vetänyt vuodesta 2014.

Jag är kulturproducent och Nia-instruktör bosatt i Helsingfors

Nia har varit en viktig del av mitt liv sedan 2006, när jag hittade rörelseformen. Jag blev förtjust i att jag fick röra på mig på mitt eget sätt, respektera min egen kropp och med musiken som inspiratör samt i glädjen och lekfullheten som finns i Nia. Nia är min lekplats i en annars allvarlig och stressig värld. Nia-timmar har jag dragit sen 2014.

 
 

Koulutukset | Utbildningar

2013, 2019 Nia White Belt – trainer Ann Christiansen
2016 Nia Blue Belt – trainer Ann Christiansen
2018 Nia 52 moves – trainer Ann Christiansen
2018 Nia Moving to Heal – trainer Nia Co-Creator Debbie Rosas

 
 
Riikka, ohjaat Niaa ilolla ja ilmaisuun kannustavalla asenteella. Kiitos.
— Elise
 
Riikkas livsglädje och energi är något man gärna ser en gång i veckan. Aldrig att hon är överentusiastisk utan alltid med båda fötterna på jorden och sig själv. Är tacksam för alla timmar jag fått erfara med Riikka.
— Petra